1
2 Jõulumäe Tervisespordikeskus 4
5
Jõulumäe Tervisespordikeskus • tel +372 445 6117 • info@joulumae.ee

Pärnumaa SuusaSõit 2020


lisatud 18.12.2019 / viimati muudetud 27.01.2020
NB! Võistlus on seoses lumeoludega edasi lükatud
 
PÄRNUMAA SUUSASÕIT 2020
Pärnumaa lahtised MV pikamaasuusatamises
11.01.2020
Distantsid 10 km, 20 km ja 40 km, KL.
 
 

 

 
 

JUHEND

Pärnumaa SuusaSõit 2020 (edaspidi SuusaSõit) korraldatakse eesmärgiga pakkuda kõigile suusaspordi harrastajatele võimalust saada ülevaade oma treenitusest ning võrrelda seda teiste osalejatega.

SuusaSõidu korraldab MTÜ Suusasport koostööpartnerite ning toetajate kaasabil, vastavalt käesolevale juhendile ja programmile. 

 

AEG JA KOHT

SuusaSõit toimub 11. jaanuaril 2020 Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Klassikalises tehnikas ühisstart antakse kell 11.00. Stardi- ja finišipaigaks on Jõulumäe Tervisespordikeskuse suusastaadion.

SuusaSõit sõidetakse vähemalt 2,5 km pikkusel tähistatud ringil, mida läbitakse distantsi pikkusele vastav arv kordi! Täpne ringi pikkus selgub hiljemalt 10.01.2020 ja antakse teada kodulehe (www.joulumae.ee) ja FB (Suusasport) kaudu. Korraldaja jätab endale õiguse teha raja pikkuse ja ringide kordade arvus muudatusi.

 

AJAKAVA

SuusaSõit toimub järgmise ajakava alusel:

•  Kell 09.30 – 10.45 Numbrite/kiipide väljastamine ja viimane registreerimine suusastaadioni kohtunikemajas

•  Kell 11.00 START staadionil

•  Alates kell 12.00 soovijatele SAUN Jõulumäe Tervisespordikeskuse peamajas

•  Kell 14.00 FINIŠ suletakse


OSALEJAD JA VANUSEGRUPPIDE DISTANTSID

Osaleda võivad kõik 2005. a ja varem sündinud suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks.

M/N 16 (2004-2005)   10km

M/N 18 (2002-2003)   10km

M (1981-2001)          40km

M40 (1971-1980)      40km

M50 (1970 ja varem) 20km

N (1986-2001)           40km

N35 (1976-1985)       40km

N45 (1975 ja varem)  20km

Korraldaja jätab endale õiguse korrigeerida vajadusel distantside pikkuseid.Täpsemad distantside pikkused avalikustatakse ringipikkuse lõplikul selgumisel, hiljemalt 10.01.2020.    


OSAVÕTUTASUD, REGISTREERIMINE  JA STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE

  Distants Osavõtutasud eelregistreerimisel
(kuni 10.01.2020)
Osavõtutasud võistluspäeval
(11.01.2020)
  10 km 5 EUR 10 EUR

20 km  
10 EUR 20 EUR

40 km 
20 EUR 30 EUR

Eelregistreerimine toimub ajavahemikul 16.12.2019 kuni 10.01.2020
https://my.raceresult.com/144491/ kaudu.

Eelregistreerimise osavõtutasu peab olema laekunud MTÜ Suusasport SEB arvelduskontole (kättesaadav online-registreerimise kaudu hiljemalt 10.01.2020 kell 18.00. Hilisemad sama päeva (10.01.2020 tehtud) payment´id saata e-mailile: suusasport@mail.ee, võtta prinditud kujul võistluspäeval kaasa või tasuda koha peal sularahas!

Viimane registreerimine võistluspäeva hommikul suusastaadioni kohtunikemajas kuni kella 10.00ni. Kehtib võistluspäeva osavõtutasu ja maksmine ainult sularahas.

Registreerimisel esitada andmetena perekonnanimi, eesnimi, sugu, sünniaasta, distants, telefoni nr ja e-post.

Osavõtumaksu laekumine garanteerib koha stardinimekirjas! Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

Osavõtjate arv on piiratud, maksimaalselt saab SuusaSõidu rajale 150 võistlejat.

Stardimaterjalide väljastamine toimub Jõulumäe Tervisespordikeskuse suusastaadioni kohtunikemajas võistluspäeva hommikul  kell 09.30 – 10.45.

 

STARDIGRUPID STARDIKORIDORIS

Tegemist on harrastusspordiüritusega, koha stardikoridoris saab valida vabalt, vastavalt oma eeldatavale treenitusele - eliit, harrastaja ja läbija. Stardikoridor avatud alates kell 10.50.


TOITLUSTAMINE

Rajal on üks toitlustuspunkt, mis asub Jõulumäe suusastaadionil. TP-s on kõigile osavõtjatele saadaval HoneyPower energia, banaanid, soe Freesport spordijook ja tee.


AJAVÕTT, TULEMUSED JA AUTASUSTAMINE

Võistleja aja ja koha fikseerimisel kasutatakse elektroonilist kiibiga ajavõttu. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu SuusaSõidu vältel kandma nii eest kui tagantvaates nähtavat korraldaja numbrivesti ning jalasäärele paigaldatud kiipi. Pärast finisheerimist tuleb koheselt tagastada kiip ja numbrivest. Tulemused nähtavad https://my.raceresult.com/144491/ (online) ning avaldatakse Jõulumäe Tervisespordikeskuse kodulehel.

Autasustatamine toimub vahetult pärast võistluse lõppu ja autasustatakse iga vanusegrupi kolme paremat mees- ja naissportlast.

Ametlikud tulemused koos ringiaegadega on jälgitavad https://my.raceresult.com/144491/ kodulehel ja finishiprotokollid avaldatakse Jõulumäe Tervisespordikeskuse kodulehel www.joulumae.ee

 

ÜLDINFO

•  SuusaSõit sõidetakse ca 2,5 km pikkusel ringil

•  Distantside pikkused on ca 10, 20 ja 40 km.

•  Korraldaja tagab esmaabi võistluspaigas. Kui märkad rajal abivajajat, siis teata sellest koheselt meditsiinitöötajale, rajajulgestajale, korraldajatele stardi-finišialas või kutsu kiirabi telefonil 112. Kehva enesetunde või tervisliku seisundiga ei ole soovitatav võistlusel osaleda.

•  Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad võistlusrada muuta, lühendada või sõidu ära jätta. Sellekohane otsus tehakse hiljemalt reedel, 10.01.2020, millest antakse teada Jõulumäe Tervisespordikeskuse kodulehe kaudu. SuusaSõidu ärajäämisel Force majeure tagastatakse osavõtutasu!

•  Suusasõidust osavõtja ON KOHUSTATUD võistlusnumbri ja kiibi koheselt tagastama! Numbrivesti/kiibi mittetagastamisel on korraldajal õigus nõuda kompensatsiooni a’ 35€.

•  Läbitud ringide kohta näeb jooksvat infot suusastaadionile paigaldatavalt ekraanilt ja kuuleb võistluse moderaatorilt.

•  SuusaSõidul võivad osaleda kõik, kelle tervislik seisund ja sportlik ettevalmistus lubab läbida oma vanuseklassi distantsi. Registreerimisega kinnitab osaleja, et on käesoleva juhendiga tutvunud ja osaleb võistlusel omal vastutusel (alaealiste võistlejate eest kannavad vastutust nende vanemad või volitatud saatjad). Soovitatav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. 

•  Võistlusele registreerimisega annab osaleja korraldajale õiguse edastada Pärnumaa SuusaSõit 2020 puudutavat infot (sh osalejate nimed, vanuseklassid ja tulemused) avalikkusele ja kasutada temast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

Juhendis kästlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

 

KORRALDUSMEESKOND

Eido Tasalain (peakohtunik ja raja info, tel: +3725094895)

Janno Nõmm (moderaator, tel .+3725010002)

Jaak Iisrael (MTÜ Karksi Sport, ajavõtt, tel: +372555698844)

Jõulumäe Tervisespordikeskuse meiliaadress: info@joulumae.ee

 

TOETAJAD

Pärnumaa SuusaSõit 2020  võistluse toimumist toetavad:
ValiceCar OÜ, Tõnisson KV, Pärnu linn, Jõulumäe Tervisespordikeskus